Risk Planı Oluşturma

Risk Planı Oluşturma

Risk Planı Oluşturma Proje hedefine ulaşılmasını pozitif veya negatif yönde etkileyebilecek olası konular risk adı verilir; Risklerin tanımlanması, miktarının belirlenmesi, yapılan  analizlerin değerlendirilerek, etkilerinin  saptanarak, alınacak  önlem ve...
BT Projeleri Genel Durum

BT Projeleri Genel Durum

Türkiye’de geliştirilen yazılımlar kaliteli, başarılı ve ucuz olmasına rağmen kuruluşların tercihi ithal ürünler olmaktadır. Kuruluşlar niteliğini ve yararını iyi değerlendiremedikleri yurtdışından aldıkları paket yazılımları kendilerine uyarlamaktalar Büyük bütçeli...