Misyonumuz

Bilişimi kullanarak dünyadaki yaşam kalitesini iyileştirecek, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, küresel vizyona sahip, saygılı lider insan kaynağı yetiştirerek,  ulusal ve küresel bazda lider firmaların oluşturulması konusunda çeşitli faaliyetlerde bulunmak.

Vizyonumuz

Bilişim teknolojilerini kullanarak, bilimsel veriler ışığında toplumlara yön verecek bireylerin yetişmesinde “yol arkadaşlığı” yapmak

Manifestomuz

1 – Bilişimi, her zaman insanların yararına kullan ve kullananlara destek ol.

2- internetin, iş ve günlük yaşamın kurallarını kökten değiştirdiği günümüzde insanlığa faydalı uygulamaları geliştir veya geliştirenlere rehberlik et.

3- Çocukların, bilişimi kullanarak geleceklerine yön verebilmeleri için rehberlik et.

4- Yaşlıların ve engellilerin yaşam kalitelerini iyileştirmek için bilişimi kullan.

5- Farklı meslek gruplarından olanların yanlarında ol, bilişimle geleceğe inandır ve onların bilişim becerilerini arttırmada yardımcı ol.

6- Kendi deneyimlerini, bilgi ve birikimlerini, diğer bilişim elçileriyle paylaş.

7- Bilişim alanındaki mevcut uygulamaların en iyisi olduğunu kabul etme, daha iyi uygulamayı sen geliştirmeye çalış ve geliştirenleri destekle.

8- Özgür ve açık kaynaklı yazılımlar geliştirmeye çalış ve geliştirenleri destekle.

9- Aklını, yüreğini ve emeğini bilişime adayan bir bilişim lideri olma yolunda ilerle.

10- 7 Temel bilişim ilkesinde kendini hızla geliştir; Alanında uzman ol, Farklı disiplinlerle ilgilen, Yaratıcı ol, Etik ol, Saygılı ol, Takım oyuncusu ve gönüllü ol.

Amacımız

“Gelecek çok çabuk gelecek, gelecek bilişimle şekillenecek.” Bilişim Elçileri Topluluğu; bilişim ve internet dünyada sınırları kaldırdığı gibi, iş ve güncel yaşamın kurallarını da kökünden değiştirmektedir. Bilişim Elçileri Topluluğu, değişimin insanlığa yararlı olarak şekillenmesinde rol almak ve rehberlik etmek amacıyla gönüllü bilişimcilerden oluşmaktadır. Bilişim Elçileri Topluluğunun Amacı, dünya çapında insanlığa faydalı uygulamalar geliştirmek ve geliştirenlere destek olmaktır. Bilişim uygulamalarını insanlığın yaşam kalitesinin arttırılmasında kullanılmasını sağlamaktır. Bilişim Elçileri, amaçları doğrultusunda birçok topluluk, kamu ve özel kurum/kurulu şlarla işbirliğinin geliştirilmesi yaklaşımıyla topluluk temelli çalışanları benimsemektedir. Bilişim Elçileri Topluluğu, “Bilişim Elçileri Manifestosunun” ilkelerini destekleyen kişileri Bilişim Elçileri Topluluğuna katılmaya davet edr ve bu vizyonu gerçeğe dönüştürmede birlikte çalışmak istemektedir.

Ana Hedefimiz

Dünyada 5 yaşından 100 yaşına kadar tüm bireylerin yaşam kalitelerinin yükselmesinde bilişimi kullanarak, ulusal ve uluslararası alanda kabul gören bir grup olmak.

Öz Değerlerimiz

Bireyin yetenek ve yaratıcılığını teşvik etmek, teknoloji ve yenilik yoluyla bireylerin yaşam kalitesini arttırmak.
Özgürlük
Erişilebilirlik
Güvenilirlik
Sürekli gelişmek
Saygılı ve saygın olmak.