Kodla(Ma)nisa Projesi Manisa Valiliği Bünyesinde Manisa Valisi Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında oluşturulmuştur.

Manisa’daki tüm ortaokulların Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi okutulan 5. 6. sınıflarında ve  Kodlama Atölyelerinde kodlama eğitimi verilmektedir.

Proje Amacı

Öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp tüketen değil üreten bireyler haline getirmek. Bu çerçevede; teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı öğreterek, sadece bilişim uygulamaları  kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmektir.

Proje Hedefleri

 • Kod okuryazarlığı bilincini kazandırmak ve bu çerçevede ortaokul öğrencilerini, kod okuryazarı haline getirmek.
 • Köy, kent, kız veya erkek fark etmeksizin her kesimden sosyoekonomik farklılıkların önemini ortadan kaldırıp her öğrencinin kodlama yapabileceğinin farkındalığını oluşturmak.
 • Matematik, Fen Bilgisi gibi müfredatlar arası disiplinlerle bağlantı kurarak, öğrenilen ama gerçek hayatta uygulama imkânı bulunamayan bazı bilgileri somutlaştırma şansı vererek eğitimlerine (ders başarılarına) katkıda bulunmak.
 • Bu proje kapsamında Manisa ve ilçelerinde bulunan ortaokullarda okuyan Öğrencilere algoritma ve kodlamanın mantığını kavratmak
 • Tüm Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin sene başı zümre toplantısı kararı doğrultusunda derslerde kodlama eğitimi vermesini sağlamak
 • Dersi alan tüm öğrencilerin çevrimiçi kodlama eğitimi veren internet siteleri (code.org, vb. ) sitesine kayıtyaptırmasını sağlamak.
 • Scratch – Small Basic – Kodu Game Lab vb. programları kullanarak özgün projeler üretmelerinisağlamak:
 • Her ilçede en az bir adet kodlama atölyesinin oluşturulması ve yetenekli öğrencilerin keşfedilip kodlama atölyelerine yönlendirmek.
 • Proje kapsamında kodlama festivali düzenlemek.
 • Kodlama atölyelerinde, robotik programlama eğitimleri ile somut ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak,

Proje Gerekçesi

TÜİK verilerine göre 6-15 yaş arası çocuklarda bilgisayar kullanma yaşı ortalama 8 iken 6-10 yaş grubunda ortalama bilgisayara kullanmaya başlama yaşı 6’dır. 11-15 yaş grubunda ise 10’dur. Aynı araştırmaya göre 6-15 yaş arasındaki çocuklarımızın yaklaşık %45,6’sı hemen hemen her gün internet kullanmaktadır.

Çocukların ağırlıklı olarak

 • ödev yapmak,
 • oyun oynamak ve
 • sosyal medya ortamlarına katılmak

için interneti kullandığı görülmektedir.

Araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere 6 yaşında bilgisayar kullanmaya başlayıp zamanının çoğunu bilgisayar oyunu ile geçiren çocukların; bu zamanı kendi isteğiyle eğlenerek öğrenmeye ayırması, bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konuma gelmesi, sadece belli bir kesme değil köyden kente tüm öğrencilerin bilgisayar programlama ile tanışması amacı ile hazırlanmış bir projedir.