Yönetim Bilişim Sistemleri

İnsan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getiren akademik bir alandır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Satış & Pazarlama Uzmanı

Genel amacı şirketin karını arttırmaya yönelik stratejiler geliştirmektir.

Proje Yöneticisi

Belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.

IT Uzmanı

Şirketlerin, bilişim ve teknoloji alanındaki sorunlarını tespit ederek, teknolojik imkanlar ve yetenekler sayesinde sorunlara çözüm bulur, ihtiyaçları karşılar. Bu özellikleri itibariyle IT Uzmanları, bilişim araçlarına, sistemlere, teknolojik gelişmelere hakimdir ve açıktır.

Sistem Analisti ve Tasarımcısı

Bir bilişim sisteminin hangi verileri, hangi kullanıcılar için ve nasıl işlemesi gerektiğini irdeleme; sistemin girdilerini, mantığını, çıktılarını ve bileşenlerini betimleme; ve sistemi meydana getirerek çalıştırma aşamalarını inceleyen bilgi alanıdır.

Programcı

Web, Mobil veya Masaüstü programlama dillerini kullanarak yazılım geliştirir.

İnsan Kaynakları Yöneticisi

Şirketin hedefleri doğrultusunda işe alım planlaması gibi insan kaynaklarını ilgilendiren planlamalar yaparak şirketin misyon ve vizyonuna uygun faaliyetler yürütür.

Bilmemiz gereken en önemli husus insan kaynakları uzmanları yalnızca işe alım yapmaz, bununla birlikte insan kaynaklarının gelişen işletme bilimi ve değişen iş süreçlerine uygun görevleri vardır.

Yazılım Geliştirici - Uygulama

sadsadsadasdasdasdasdafdsfsdfsdfdsfsdasdasdasdasdasdasd

Yazılım Geliştirici - Sistem

dffsfsfsdfdsfdsfsdfsdfdsfds

Web Uygulama Geliştirici

dfsfsdfsdfsdfsdfsdfsdffdsfdsf

Yazılım Kalite Uzmanı

dfsdfdsfdsfdsdsds

Yazılım Test Uzmanı

dfsdfdssdfdsfsdfds

Yazılım Proje Yöneticisi

sadasdasdasdasdsadsad

YÖNETİM BİLİŞİMCİ MEZUNLARIN GÖZÜNDEN

Sodhsdkhffsdhfskfhskdf

fdsfsdfsdfsdf

dfdsfdsfdsfsfdsfs

dfdsfdsfdsfds

dsfdssdfsdfdsfdsfdsf

dfsdfdsfdsfdsfdsf

Sodhsdkhffsdhfskfhskdf

fdsfsdfsdfsdf

dfdsfdsfdsfsfdsfs

dfdsfdsfdsfds

dsfdssdfsdfdsfdsfdsf

dfsdfdsfdsfdsfdsf

YÖNETİM BİLİŞİMCİ ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

sdsffdsfsdfsdfsdf

dfdsfsdfsdfdsfsdf, dfsdsfsfsdfds

sdsffdsfsdfsdfsdf

dfdsfsdfsdfdsfsdf, dfsdsfsfsdfds

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sodhsdkhffsdhfskfhskdf

fdsfsdfsdfsdf

dfdsfdsfdsfsfdsfs

dfdsfdsfdsfds

dsfdssdfsdfdsfdsfdsf

dfsdfdsfdsfdsfdsf

Sodhsdkhffsdhfskfhskdf

fdsfsdfsdfsdf

dfdsfdsfdsfsfdsfs

dfdsfdsfdsfds

dsfdssdfsdfdsfdsfdsf

dfsdfdsfdsfdsfdsf

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ETKİNLİKLERİ

Ulusal Bilişim Zirvesi

Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama

Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi

Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama

Deneme

Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama