Yönetim Meslekleri

Yazılım üzerine çalışmak isteyenlerin bu konu ile ilgili meslekleri inceleyebileceği ve meslekler hakkında ilgili kişilerin röportajlarını bulabileceği bir bölümdür.

Ayrıca bu konu ile ilgili sıkça sorulan sorular kısmından aklınıza takılanları inceleyebilirsiniz.

YÖNETİM MESLEKLERİ

Müşteri Yöneticisi

Bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri, telekomünikasyon, yazılım ve donanım satışı için müşterilerle iş ilişkisi kurar. Fırsatları tanımlar, ürünlerin satın alınması ve müşteriye ulaştırılması aşamalarını yönetir. Satış hedeflerine ulaşılmasından ve kârlılığın sürdürülmesinden sorumludur.

İş Geliştirme Müdürü

İş geliştirme müdürünün öncelikli rolü, reklamcılık, radyo-televizyon, yayıncılık, eğitim ve yeni ortamları kullanarak yeni müşteriler bulmaktır. Sonrasında şirketleri bu şirket ile çalışmaya ikna edecek inandırıcı adımlar ve yaklaşımlar planlamalıdır. Yeni müşterilerle iyi iletişim kurar, satış hedeflerini koyar ve sürekli olarak ilişkileri geliştirecek şekilde destek verir. Ayrıca müşterilerin sayısını artırmak ve mevcut müşterileri elde tutabilmek için yeni ürün tanıtımları yapmalı ve müşterilere destek hizmeti sağlamalıdır. İş geliştirme müdürleri orta ve alt seviyeli yöneticilerle birlikte çalışır ve lisans satış ekibi ile dirsek teması kurar.

İş Bilişimi Yöneticisi

İlgili iş sahalarındaki bilişim sistemlerinin işlevsel ve teknik gelişimlerini yönetir ve plan önerilerinde bulunur. İhtiyaçlar, maliyetler ve dâhili kullanıcılar tarafından onaylanan planlar önderliğindeki mevcut uygulamaları ve bakım aktivitelerini yönetir ve geliştirir. Hizmet kalitesini ve dâhili kullanıcı memnuniyetini sağlar.

Bilgi Sistemleri Grup Başkanı / Teknoloji Grup Başkanı

İş ve iş yerlerinin ihtiyaçlarına uygun Bilişim Sistemleri geliştirir ve bakımını yürütür. Bilgi ve İletişim Teknolojileri stratejilerini ve denetimini tanımlar ve gerçekleştirir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri stratejilerinin uygulanması için gerekli olan kaynakları belirler. Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarının gelişimi ve şirketlerin ihtiyaçları ile ilgili öngörülerde bulunur. Kurumların stratejik planlarının gelişimine katkıda bulunur. Büyük değişim projelerine önderlik eder ya da katılım sağlar.

Veri Tabanı Yöneticisi

Veri tabanlarının tasarımını yapar, uygular veya bakım ve takip işlemlerini gerçekleştirir. Bilişim işlerindeki ihtiyaçları karşılayan bilişim sistemi çözümlerini desteklemek için bir kurumun veri tabanını tasarımını yapar ve kurar (Geliştirici) ya da bakımını ve onarımını yapar (Yönetici). Veri tabanı stratejilerinin tasarımını ve gelişimini doğrular, veri tabanı performansını ve kapasitesini takip eder, geliştirir ve gelecekte ortaya çıkarak ihtiyaçları planlar. Veri tabanının güvenliğini sağlamak için güvenlik konularını planlar, koordine eder ve uygular.

Kurumsal Mimar

Kurumsal mimariyi tasarlar ve sürdürür. Teknolojik imkânlarla iş (işlem) gereksinimlerini dengeler. Şirket stratejisi, işlemler, bilgiler ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri varlıkları üzerinde bütüncül bir bakış açısı sürdürür. İş amaçları, strateji ve işlem süreçlerini Bilgi ve İletişim Teknolojileri stratejilerine bağlar.

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Danışmanı

Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin iş dünyasına nasıl katkı sağlayacağının anlaşılması konusunda destek verir. Gelişen teknolojilerle ilgili paydaşları bilgilendirmek için teknolojiyi takip eder. Uygun teknolojileri tanıtarak Bilgi ve İletişim Teknolojisi projelerinin olgunlaşmasını sağlar. Yeni teknolojilerin değerini iş dünyasına iletir. Proje tanımlamalarına katkıda bulunur.

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Yöneticisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri aktivitelerinin işlemlerini, kişilerini ve tüm kaynaklarını yönetir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapılarının belirli kısımlarını kurar ve bakımını sağlar. Bu aktivitelerin kurumsal kurallara, işlemlere ve standartlara göre yürütülmesini sağlar. Şirket stratejisi ve maliyet denetimlerine göre gerekli olan değişiklikleri öngörür. Yeni teknolojileri baz alan yatırımları değerlendirir ve tavsiyelerde bulunur. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin ve ilgili risk yönetimlerinin etkinliğini sağlar.

Bilişim Teknolojileri Yöneticisi

Bilişim Sistemi güvenlik ilkelerini yönetir. Tüm Bilişim Sistemleri üzerindeki güvenlik uygulamalarını yönetir. Bilginin erişilebilir olmasını sağlar. Dâhili ve harici paydaşlar tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri güvenlik ilkeleri uzmanı olarak tanınır.

Proje Yöneticisi

Orijinal şartnamelere uygun olarak optimum performansa ulaşabilmek için projeleri başından sonuna kadar tanımlar, uygular ve yönetir. Kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak ve belirlenen kapsam, performans, maliyet ve takvime uyarak en iyi sonuçlara ulaşmaktan sorumludur.

Kalite Güvence Müdürü

Bilişim sistemlerinin kurumsal ilkelere (kalite, risk, hizmet seviyesi taahhüdü) bağlı olarak teslim edilmesini sağlar. Bilgi ve İletişim Teknolojileri kalite yaklaşımlarını kurumların kültürüne uygun olarak imar eder ve sürdürür. Korunma donanımları, veri entegrasyonu ve işletimi üzerinde doğru yönetim denetimleri gerçekleştirilmesini sağlar. Kalite hedeflerine ulaşmaya odaklanır ve kendini bu işe adar. Kalite çıktılarını tahmin edebilmek için istatistikleri takip eder.

Servis Yöneticisi

Çözüm koşullarını planlar, uygular ve yönetir. Hizmet Seviyesi Anlaşmaları (SLAs), Operasyon Seviyesi Anlaşmaları (OLAs) sözleşmelerinin ve Anahtar Performans Göstergelerinin (KPIs) tanımlanma sürecini yönetir. Sözleşmeleri çeşitli iş alanları ya da müşterilerle ve aynı seviyedeki Bilişim Sistemleri yöneticileri ile tartışır. SLA’ları izleyen, raporlayan ve uygulayan personeli yönetir. Sözleşmelerin yapılamaması durumunda hafifletme çalışmaları yapar. İş/finans kurumları ile birlikte bakım bütçelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Sistem Yöneticisi

Hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak Bilgi ve İletişim Teknolojisi bileşenlerini yönetir. Bilgi ve İletişim Teknolojisi sistemlerine yazılımlar kurar, yapılandırır ve günceller. Hizmet sürekliliği, kurtarma, güvenlik ve performans ihtiyaçlarını karşılamak için günlük operasyonları yönetir.

Web Yöneticileri

Web ortamı tasarımı, kurulumu, geliştirilmesi ve bakımı aktivitelerini yönetir. Web sitelerinin ve web uygulamalarının kalite kontrollerini ve testlerini yapar.

MESLEK İLE İLGİLİ RÖPORTAJLAR

Söylediğiniz gibi bölümümüz yüksek bilinirliği olan bir bölüm değil. Bunun sıkıntılarını da yaşamıyor değiliz. Çevremizdekilerden “2 yıllık mı” gibi tepkiler alabiliyoruz zaman zaman 🙂 Hayatın her alanında bulunduğunuz konumda ve sahip olduğunuz yeteneklerde ilk olmanın avantajları vardır. Aranan, tercih edilen insanlar olabilirsiniz. Tabii bu ilk olmanın riskleri de yok değil. Yavaş yavaş bölümün bilinirliğinin arttığını sektördeki arkadaşlarımızdan ve stajlarımız da bizler görüyoruz.

Sinem Kaya

CEO, X şirketi

Söylediğiniz gibi bölümümüz yüksek bilinirliği olan bir bölüm değil. Bunun sıkıntılarını da yaşamıyor değiliz. Çevremizdekilerden “2 yıllık mı” gibi tepkiler alabiliyoruz zaman zaman 🙂 Hayatın her alanında bulunduğunuz konumda ve sahip olduğunuz yeteneklerde ilk olmanın avantajları vardır. Aranan, tercih edilen insanlar olabilirsiniz. Tabii bu ilk olmanın riskleri de yok değil. Yavaş yavaş bölümün bilinirliğinin arttığını sektördeki arkadaşlarımızdan ve stajlarımız da bizler görüyoruz.

Sinem Kaya

CEO, X şirketi

Söylediğiniz gibi bölümümüz yüksek bilinirliği olan bir bölüm değil. Bunun sıkıntılarını da yaşamıyor değiliz. Çevremizdekilerden “2 yıllık mı” gibi tepkiler alabiliyoruz zaman zaman 🙂 Hayatın her alanında bulunduğunuz konumda ve sahip olduğunuz yeteneklerde ilk olmanın avantajları vardır. Aranan, tercih edilen insanlar olabilirsiniz. Tabii bu ilk olmanın riskleri de yok değil. Yavaş yavaş bölümün bilinirliğinin arttığını sektördeki arkadaşlarımızdan ve stajlarımız da bizler görüyoruz.

Sinem Kaya

CEO, X şirketi

Söylediğiniz gibi bölümümüz yüksek bilinirliği olan bir bölüm değil. Bunun sıkıntılarını da yaşamıyor değiliz. Çevremizdekilerden “2 yıllık mı” gibi tepkiler alabiliyoruz zaman zaman 🙂 Hayatın her alanında bulunduğunuz konumda ve sahip olduğunuz yeteneklerde ilk olmanın avantajları vardır. Aranan, tercih edilen insanlar olabilirsiniz. Tabii bu ilk olmanın riskleri de yok değil. Yavaş yavaş bölümün bilinirliğinin arttığını sektördeki arkadaşlarımızdan ve stajlarımız da bizler görüyoruz.

Sinem Kaya

CEO, X şirketi

SIKÇA SORULAR SORULAR

Bilgisayar Mühendisi için iş imkanları nedir, kaç para kazanır?
      Çeşitli bankalar, holdingler, büyük ölçekli sanayii kuruluşları kendi faaliyetleri ile ilgili bilgisayar(laşma) etkinliklerini kendi çatıları altında gerçekleştirmekteler. Buralardaki etkinlikler çoğunlukla çeşitli tecimsel (ticari) işlerin ve işlevlerin otomasyonu olmaktadır. Veritabanı uygulamaları (stok, süreç denetimi, muhasebe, vb.), ağ eksenli uygulama geliştirilmesi, ofis otomasyonu, WEB esaslı e-tecim, etkinliklerin büyük kısmını oluşturmaktadır.

Bilgisayar Mühendislerine en yüksek ücret bu şirketlerin bünyesinde ödenmektedir. Bulunulan şehre göre değişmekle birlikte yaklaşık 1000-1200 USD ile başlayan başlangıç ücreti bir yıllık başarılı bir çalışma sonucunda 2000 USD’a tırmanmaktadır. Piyasa 4-5 yıllık bir deneyimin alacağı ücret 2500 USD üzeri olmaktadır.

Türk bilgisayar mühendisleri ne zaman yerli bilgisayar yapacak?

Bu soru bir eksikliğin ifadesi ile sorulmakta ise bu tümüyle yanlış bir yaklaşım. Türkiye Kuzey Denizinde petrol de aramıyor, Palmiye yağı üreticisi de değil, Çikita muz ve kahve de yetiştirmemekte, ancak bunları yoğun biçimde tüketmekte. Günümüz açık pazar ekonomisine dayalı Dünya düzeninde her ülkenin her ihtiyacını kendisinin gidermesi olanaklı değildir. Ülkemiz ileri bir sanayi ülkesi olacaksa bunu hangi doğrultuda gerçekleştireceğini belirlemiş durumda. Ülkemiz, beyaz eşyada, belirli türden elektronik kontrol cihazlarında (örneğin telefon santralları), ileri teknolojiye dayalı inşaat sektöründe, tekstil alanında, uluslararası konaklama organizasyonlarında (ki bir alt kümesi turizmdir),

Ben oyun programı yazmak istiyorum.Bilgisayar Mühendisliği okusam bu programların nasıl yazılacağını öğrenir miyim?

Nasıl Makina Mühendisliğinde ‘Konserve Açacakları’ bir ders veya konu başlığı değilse, Bilgisayar Mühendisliğinde de ‘Oyun Programları’ diye bir konu başlığı yoktur. Ancak çok daha genel bilgileri ve yazılım yöntemlerini öğrenmiş olan Bilgisayar Mühendisi için bu özel konu, pek de zorlanmadan üretkenlikte bulunabileceği bir konudur. Yani yanıt ‘Evet, oyun programı yazabilecek bir düzeye gelirsiniz’ ancak geldiğiniz düzeyde ‘oyun programı’ yazmakla mutlu olur musunuz, bu bizim yanıtlayamayacağımız bir soru.

Program nedir? / Ben de program yazabilir miyim?

Program, bilgisayarda belirli bir amacı gerçekleştirmek için geliştirilmiş (geliştirdiğiniz) yöntemlerin ve verilerin, Bilgisayarın donanımının yerine getirebileceği, uygulayabileceği bir biçimdeki ifadesidir. Programlar, bir ‘Bilgisayar Programlama Dili’ kullanılarak yazılır. Günümüzde yüzlerce, böyle programlama dili vardır. Aynen insanların kullandığı dillerdeki gibi, bu dillerin bazılarında bir eylemi tarif etmek diğer bazı dillere kıyasla kolay veya zordur.

Bilgisayar Mühendiliğinde bilgisayar donanımı öğretilmiyor mu?

Öğretiliyor. Bir dizi zorunlu derste (dört ders), en temel yapı öğeleri olan tranzistörler, dirençler ve kapasitelerden başlanarak, sırasıyle mantık devreleri, bunlarla inşa edilen hesap ve işlemleme devreleri, en sonunda da mikro-işlemci (Microprocessor, CPU) dediğimiz ve bilgisayarın çekirdek işlevlerini gerçekleştiren (günümüzde 100 Milyonlarca yapı öğesini barındıran) yapı, öğrencilerimize hem teorik hem uygulamalı ortamlarda öğretilmekte.

Öğrenimimi orada yaparsam hem Elektronik Mühendisi hem Bilgisayar Mühendisi olmuş olacağımı söylüyorlar, doğru mu?

Bu kadar mesnetsiz ve gerçek dışı bir söyleme tepki duymamak elde değilse de, bilim adamı kişiliğimizden ötürü salt somut gerçekleri ortaya koyacağız ve yargıyı size bırakacağız.

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Bölümü Bilgisayar branşından mezun olmak için öğrenci üç yıl boyunca Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün açtığı aşağıdaki dersleri almak zorundadır.